普日佐夫契利尼

Drukarka 3D trzeciej generacji do zaawansowanej技术产品

Zaawansowane zarzzyzzanie temperaturami, które umoovliwia pracę z polimerami o wysokiej wytrzymaowicci to, zdaniem ekspertów, istota drukarek 3D trzeciej generacji。Technologia LPD Plus w drukarce Zortrax Endureal pozwala na tziseze kontrolowanie温度丝丝图na kazdym etapie jego przetwarzania i uzyskanie w ten sposób najlepszych mozheliwych wjakociwowicci mechanicznych materiauu。

Wysokotemperaturowy ekstruder

Zaawansowany ekstruder utrzymuje temperaturę do 480°C, aby wspierak druk z wymagajagizych filamentów。

Podgrzewana komora druku

温度w komorze druku moze sizhagaic nawet 200°C, dzizyki czemu zapewnia najlepsze warunki termiczne do przetwarzania materiałów wysokotemperaturowych。

Podgrzewana平台robocza

平台robocza rozgrzewa się do 220°C w celu zapewnienia odpowiedniej adhezji i stabilnowicci wydruków。

Automatyczne wygrzewanie

Endureal posiada automatyczną funkcję wygrzewania, które mouzna przeprowadzik po zakozyneniu wydruku w celu osignizycia najwyzyzych wjakociwowicci mechanicznych materiałów wysokotemperaturowych。

Zaawansowana izolacja termiczna

Izolowana komora ekstrudera笑话陈旧的utrzymywana w niskiej温,由zapewnik niezakłócone podawanie materiauu。

zamknieustta komora filamentów

Filamenty są przechowywane w zamkniektej komorze w warunkach o optymalnej温控i wilgotnotzci, które są odpowiednie zarówno dla zaawansowanych, jak i standardowych polimerów。

Ułatwiona konserwacja

kluczwe komponenty Zortrax endreal zostayy zaprojektowane tak,由umozliwiic uzytkownikom łatwą konserwację i naprawę bez utraty gwarancji przy uzyciu narzymdzi czowichdostarczonych z维护套件。

przemysowe系统bezpieczezynstwa

Zortrax Endureal posiada ponad 30 wbudowanych czujników, które działają w czasie rzeczywistym, aby zapewnik nieprzerwane dziayananie w wymagajzycych zastosowaniach produckcyjnych i rozwoju zaawansowanych technologicznie produktów。

停电响应系统

W przypadku wykrrycia przerwy W zasilaniu, Endureal wykorzystuje energię przechowywaną we wbudowanych kondensatorach do zapisania dokwadnej pozycji gowicy drukujagippizcej。dziyiki temu druk mozwiony od tego samego punktu, gdy zasilanie zostanie przywrócone。

Monitorowanie postolypu druku

postpostp druku mozake byk monitorowany zdalnie dzianyki odpornej na wysokie温度kamerze zainstalowanej w głównej komorze drukarki。Kamera zapewnia transmisję obrazu z komory i jest przystosowana do pracy w wymagajagizycych warunkach。

Zaawansowane czujniki filamentów

odrerbbne czujniki odpowiadają za wykrywanie zacienchcia, wyczerpania lub niedoboru filamentu。iloovic dostzynpnego materiauu jest na biewazcosprawdzana za pomocą systemu pomiaru wagi zaadadowanych szpul z filamentami。

zamknieustta komora filamentów

赞克尼克塔科莫拉filamentów zapewnia optymalne warunki做przechowywania szpul。Jest wyposazona w pochutaniacz wilgoci, który obniava wilgotnoovic do poziomu odpowiedniego dla silnie higroskopijnych materiałów。

维达诺维奇吊舱kontrolą

Szereg czujników zainstalowanych w drukarce Zortrax Endureal zapewnia najwyzvszy mowliwy poziom wydajnowci urzizdzenia。

祖尼基温zapobiegają przegrzewaniu się kluczowych komponentów。
Czujniki pojemnokociowe sprawdzają pozycjonowanie dysz wzglyldem platformy roboczej, by uzatwiic kalibrację。
Czujniki optyczne zapewniają precyzyjne pozycjonowanie ekstrudera we wszystkich osiach。
Czujniki pracy wentylatorów wykrywają niesprawnoovic lub odwagiczenie wentylatora, by zapewnik odpowiednie chodorzenie。
zzujniki ekstrudera sprawdzają, czy ekstruder jest pod华沙czony i sprawny,由zapewniki nieprzerwaną pracę。

przemyssawowa przestrzezynrobocza

przestrzek robocza o wymiarach 400 x 300 x 300毫米jest wystarczajikowa dubka, aby ummozliwic druk peowymiarowych elementów konstrukcyjnych do celów przemysowych。Ze wzglegudu na mozliwoitzi wydruku z rozpuszczalnym materiaeem poporowym, model mogą zajmowak wijellkszoiek obszaru roboczego oraz mogą byich uzeloone jeden na drugim w partiach。

Wysokość(Z)
Szerokość(X)
Głę博ść(Y)
300毫米
400毫米
300毫米

z - peek: przemyswowy长丝z kwalifikacją do lotów kosmicznych

z - peek到jeden z najwytrzymalszych polimerów na wiecie。Ma stosunek wytrzymaowicci do wagi porównywalny ze stalą nierdzewną, a jego parameter termiczny pozwalają na wykorzystanie go na orbicie okozoziemskiej。参数odgazowania Z-PEEK spełniają wymagania ESA okretzlone标准ECSS-Q-ST-70-02C。

Skan CT演示机wydrukowanego na drukarce Zortrax Endureal z -PEEK oraz przewodzzhacej prwad mieszanki PEEK opracowanej przez ESA wykonany po tetzcie w komorze próżniowo termicznej。Na modelu nie ma śladów uszkodzezynani delaminacji。

doskonaee wyakociwoitzi termiczne

PEEK wytrzymuje testy w komorach termiczno-próżniowych, jakim poddawane są elementy satelitów i statków kosmicznych。Próbki PEEK pomyklnie przeszzyy 500 cykli rozgrzewania do 130°C i schdadzania do -70°C bez uszczerbku dla ich woakociwoichchemicznych i mechanicznych。Komponenty z PEEK wytrzymują te耶扎扎德10 cykli schadzania do温度kriogenicznych rzzakdu -196°C。

lotnictwo

motoryzacja

przemysłchemiczny

在żynieria mechaniczna

元素奥斯维茨卡wysoce odporny na zuycie i cieranie。

Wysoka odpornowicch na cieranie

wytrzymakovich na kocieranie PEEK jest wystarczajajica, by materiawarsaw nadawawarsaw się do wytwarzania kół zzhabatych pracujagicych z kowami wykonanymi ze stali przez ponad 22 million ony cykli z prędkością 1600 rpm pod obcizheeniem 1 Nm。PEEK sprawdza się tezhuw systemach przesuwnych zolovonych z elementów stalowych i polimerowych。维索卡·维茨马约茨克娜·维茨拉尼·奥格拉尼查akumulację pyłów。

lotnictwo

motoryzacja

在żynieria mechaniczna

Uchwyt przeznaczony do CubeSata, wysoce odporny na promieniowanie。

Wysoka odpornowicch na promieniowanie

Próbki PEEK zostayy wyszyane na Międzynarodową Stację Kosmiczną w ramach eksperymentu MPAC & SEED, gdzie przez 46 miesizycy byzyy wystawione na oddziazywanie przestrzeni kosmicznej。Przed wystrzeleniem, próbki PEEK przeszzyy wiele naziemnych testów wytrzymaowicci na promieniowanie m.in。bombardowanie tlenem atomowym i ekspozycję na silne promieniowanie UV。PEEK笑话takete odporny na promieniowanie gamma。

przemysłkosmiczny

Lekki元素rozkszadanej天线抛物线ka波段。

doskonajy stosunek wytrzymaowicci do wagi

捷克维奇wydrukowane z - peek na drukarce Zortrax endreal przeprowadzono w naleavizcym do ESA centrum ESTEC w holanddii。Ich wyniki potwierdzizyy, ze参数力学模型z z - peek są jednymi z najwyzych odnotowanych w literature aturze naukowej。wytrzymakotzic na zginanie na poziomie 146 MPa oraz moduska spreyzystowicci wnoszzhecy 3500 MPa to wartotzci porównywalne z osiganymi za pomocą formowania wtryskowego。

lotnictwo

motoryzacja

在żynieria mechaniczna

演示者druku kompozytowego wydrukowany na drukarce Zortrax Endureal z -PEEK oraz przewodzibzej pribd mieszanki PEEK dostarczonej przez ESA zamontowany na pzycie PCB状态WISA CubeSat。

potwierzone wzasnovaci odgazowania

材料przeznaczone do zastosowazynw branwy kosmicznej muszą przejovic rygorystyczne testy odgazowania zanim zostaną dopuszczone do lotu。Odgazowanie处理uwalniania uwiizzionych w materiale gazów w warunkach próżni。W przestrzeni kosmicznej, takie gazy mogą奥萨扎克się na elektronice i czujnikach co moze zakłócać ich pracę。Z-PEEK przeszedolwszystkie testy odgazowania wymagane w ramach标准ECSS-Q-ST-70-02C。

przemysłkosmiczny

Z-PEI 1010: wszechstronny,稳定termicznie材料przemysowy

Z-PEI 1010 nalezy do tej samej rodziny polieteroimidów co Z-PEI 9085, jest jednak od niego sztywniejszy oraz bardziej wytrzymazyy na wysokie温度oraz化学alia。十丝笑话przeznaczony m.in。Dla przemysu chemicznego I motoryzacyjnego。娜达杰się耶耶多德鲁库札耶契耶耶什masową produkcję。

Obudowa sprzykipowietrza wydrukowana w 3D z z - pei 1010 na drukarce Zortrax Endureal。

Wysoka sztywność

Z-PEI 1010 jest istotnie sztywniejszy ni耶茨- pei 9085, co oznacza pod krytycznym obcizheeneniem yamie się zamiast odksztaczcaic。玩笑zatem doskonaeym materiaeem do druku obudów, oshon lub przemysowych szablonów pozycyjnych。

Motoryzacja

Produkcja masowa

Obudowa przepustnicy wydrukowana w 3D z z - pei 1010 na drukarce Zortrax Endureal。

Odpornośćtermiczna

温度(HDT) z - pei 1010温氏208°C i jest jedną z najwyzych wśród polimerów wysokowydajnych。捷克维奇wydrukowane z z - pei 1010 mogą pracowaic i zachowują stabilnoovic wymiarową w szerokim zakresie温度。

Motoryzacja

Przetworstwo chemiczne

Obudowa termostatu w silniku spalinowym wydrukowana w 3D z z - pei 1010 na drukarce Zortrax Endureal。

Odpornośćchemiczna

Z-PEI 1010 jest odporny na szeroką gamę związków chemicznych。在我的国家。Ze smarami silnikowymi, roztworami, roztworami wodnymi, czy wlowodorami halogenowanymi。moze byk zatem stosowany np。Do druku rur w przemylle chemicznym, elementów systemów grzewczych lub chdodniczych oraz czzhetzci sprzzyttu Do cyszczenia metali。

在żynieria mechaniczna

Przetworstwo chemiczne

Z-PEI 9085 -色色聚合物的przemysu lotniczego

巴祖雅维奇那kompozycji特瓦奇polieteroimidów, Z-PEI 9085 ma stosunek wytrzymaowicci do wagi porównywalny做铝6061,przy znacznie wyzszej odpornowicci na szok termiczny。material jest przeznaczony głównie do uzytku w przemylle lotniczym oraz inynierii motoryzacyjnej。

Ognioodporny面板kabiny samolotu pasaerskiego。

Wysoka ognioodporność

z - pei 9085 otrzymaova klasę帕尔诺维奇V-0 zgodnie z UL94 oraz przeszedov badania palnoovich zgodnie z FAR 25.853, co oznacza, ze mozye byich bezpiecznie stosowany we wnluttrzach samolotów。W tej klasie palnokoci pionowo ustawiona próbka wydrukowana z - pei 9085 gaennie W cizhegu 10第二od momentu przyzynenieia do niej ognia。

Lotnictwo

Motoryzacja

组件prujagicy豆荚obcizheeniem wykonany z - pei 9085 wykazuje wyakociwowicci porównywalne do aluminiowych odpowiedników。

Wysoka wytrzymałość

泽wzglolydu na wysoką wytrzymaoovic Z-PEI 9085 nadaje się produkcji elementów konstrukcyjnych satelitów。微型卫星8U CubeSat wydrukowana z tej kompozycji polieteroimidów pomylnie przeszedova testy przed startem, oferujjc46,77% mniejszy cizyzar w porównaniu z aluminiową konstrukcją wytworzoną w technologii CNC。

Lotnictwo

Motoryzacja

在żynieria mechaniczna

ukdad dopeywu powietrza przeznaczony do pracy w kontakcie z blokiem silnika rozgrzewajagicym się do 120°C。

Znakomite参数termiczne

Z-PEI 9085 zachowuje swoje wozewichwwoichwoich机械w温度sizhagajichnawet 167°C. Pod tym wzglyldem moitzliwoichci polimeru dorównują wysokiej klasy铝6061 stosowanym w przemylesle lotniczym。德拉托戈特耶耶佐夫维奇德鲁科瓦内兹材料z - pei mogą拜奇wykorzystane jako komponenty silników samochodowych, których温度robocze捷克耶佐夫wynoszą miymudzy 90°C a 105°C。

Motoryzacja

Lotnictwo

Przetworstwo chemiczne

Komponenty drukowane z z - pei 9085 nie uwalniają toksycznych oparów w trakcie naraenenia na ogiezynlub wysokie温度

potwierzone wyakociwovaci odgazowania

长丝Z-PEI 9085 zostawarsaw wykonany ze sprawdzonej mieszanki polieteroimidów, która przeszska rygorystyczne testy odgazowywania przeprowadzone przez NASA i ESA。z - pei jest obecnie jednym z niniicznych materiałów do druku 3D dopuszczonym do uzytku na pokszadzie mijdzynarodowej Stacji Kosmicznej。

Lotnictwo

Przetworstwo chemiczne

Nowoczesna platforma badawcza

Nieustannie pracujemy nad zwiwikkszeniem molliwoitzci technicznych drukarki Zortrax Endureal。Maszyna jest wykorzystywana w wielu projektach badawczych takich jak ten, który prowadzimy ze wsparciem Europejskiej Agencji Kosmicznej。

模型wykorzystany做pierwszego na vienna wiwiecie przesyzu danych przez模型wydrukowany w 3D wyzyncznie z mieszanek polimeru PEEK。

Nowe podejtzcie do podwójnej ekstruzji

Technologia LPD Plus z trybem podwójnej ekstruzji jest tradycyjnie stosowana do druku struktur podporowych ze specjalnie przeznaczonego do tego celu materiauktóry mobna rozpuszczak lub wyuyamywaic。W Zortrax jednak chcieliavmy wykorzystac ją do czzegodzwieccej。stworzylizhemy rozwiwiszanie, dzianyki któremu drukarka Zortrax Endureal ma mozliwowicch druku modeli kompozytowych zolovonych z dwóch różnych polimerów。rozwizyzanie zostazos wykorzystane w pracy dla ESA przy druku modeli z -PEEK i dostarczonej przez ESA mieszanki PEEK przewodzibcej pritzd。

michaowsiemaszko, Zortrax研发主管,IEEE Aerospace w USA, gdzie prezentowa华沙wyniki projektu badawczego jaki Zortrax prowadziowz ESA。

Pierwszy artykuwarsaw naukowy współtworzony z ESA

Po niemal dwóch latach badasky, inynierowie Zortrax opublikowali pierwszy artykuowowy napisany wspólnie z zespoeem ESA kierowanym przez Ugo Lafonta, specjalisty od kosmicznych materiałów polimerowych。W ramach tych badazyn模型kompozytowe wydrukowane na drukarce Zortrax Endureal przeszzyy testy W komorze próżniowo-termicznej oraz testy mechaniczne, które potwierdzizyy, eich参数wytrzymakovciowe należą do najwyzyzych odnotowanych W literaturze naukowej。artykuowprzeszedowenzostaowprzyjzylky na进行同行评审konferencję IEEE航空航天会议w大天空,w蒙塔尼,美国。

耶德娜z pierwszych próbek wydrukowanych z z - peek, którą pokryto powłoką z metalu。

Pokrywanie wydruków z z - peek powwokami metalicznymi

Opracowanie technologii pozwalajagicej pokrywaic powwokami metalicznymi模型wydrukowane z - peek na drukarce Zortrax Endureal到przedmiot projektu badawczego jaki Zortrax prowadzi na zlecenie ESA razem z Astroniką, firmą specjalizującą się w budowie mechanizmów precyzyjnych dla przemysukosmicznego, oraz Crido R&D, partnerem odpowiedzialnym za rozwizynzania elektrogalwanizacji。W przysz约维奇,捷克维奇z - peek pokrywane różnymi metalami staną się lżejszą alternatywą dla metali stosowanych W branzy kosmicznej dzisiaj。

przemyssawowa podwójna ekstruzja

Drukarka Zortrax Endureal pracuje w zaawansowanym systemie podwójnej ekstruzji, który jest przystosowany do druku z wysokotemperaturowych materiałów ze specjalnie dedykowanym materiaeem podporowym。Komponenty ekstrudera i przewody doprowadzajowce filamenty są termicznie odseparowane od komory druku za pomocą elastycznego termoizolatora, aby zapewnich najniższą możliwą przewodnowicch cieplną。Poza wsparciem wymagajagicych materiałów, Endureal jest takeze kompatybilny z szeroką gamą ekonomicznych filamentów takich jak z - ultrat Plus。Drukarka moze pracowaic zarówno w trybie pojedynczej, jak i podwójnej ekstruzji。

Podwojna ekstruzja
Pojedyncza ekstruzja

Podgrzewana aluminiowa平台robocza

Endureal posiada aluminiową platformę roboczą, która rozgrzewa się do 220°C. Na偷grzewczym umieszczona jest pzyta pokryta filmem PEI, dzizyki czemu zapewnia odpowiednią przyczepnotzic wszystkich obsuugiwanych filamentów。

Odkryj pełną gamę przemysowych produktów Zortrax。Pobierz bezpattny plik PDF。

Pobierz katalog

Zintegrowane prototypowanie

Szeroka gama materiałów kompatybilnych z Zortrax Endureal umojliwia pyynne przejwice od niskokosztowych prototypów do finalnych komponentów o wysokiej wytrzymaokowicci przy uzyzyu jednego urzitzdzenia produkcyjnego。

moduowy系统产品

produckty Zortrax, w tym endendreal, mogą wspólnie tworzyk produckcyjne systemy moduowowe o wysokich mowliwokociach skaloowania。Podczas gdy głównym zadaniem drukarki Endureal jest tworzenie kluczowych komponentów z bardzo zaawansowanych materiałów, we wczesnych etapach prototypowania zastosowanie znajdą drukarki z segmentu desktop o niskich nakszadach konserwacyjnych takie jak te z serii M Plus lub M300 Dual。

zarzenzzdanne oparte o technologię chmury

Bezprzewodowe i zdalne zarzzyzzanie drukarkami 3D Zortrax oraz personelem odpowiedzialnym za ich obsługę moze odbywaic się poprzez serwis bazujiwcy na chmurze - Zortrax inCloud。Subskrypcja serwisu inCloud w planach专业lub企业umoblliwia dzielenie pracowników w zespozyy i przypisywanie im drukarek 3D。Dane dotyczzhece zasobów ludzkich i sprzzytowych wykorzystanych w pracy są zebrane w serwiisie w przejrzyzytzie rozmieszczonych panelach。

过程pracy w product - przemysowwej

Krok 1: wstylpny项目CAD

Komponenty o wysokiej wytrzymaowicci i ich原型są projektowane w oprogramowaniu CAD, a nastzynpnie eksportowane do programu Z-SUITE w celu obróbki cyfrowej przed wydrukiem。

Krok 2: Ekonomiczna produckcja

Wczesne原型oraz czzhezzci bez wymagagendotyczagicych waagiciwowicci termicznych i mechanicznych powstają z ekonomicznych materiałów przy uzyciu desktopowych drukarek 3D zarzitzdzanych poprzez serwis Zortrax inCloud。

Krok 4: Produkcja finalnego komponentu

Po zakozynczeniu etapu prototypowania finalne komponenty o wysokiej wytrzymaowici powstają z materiałów docelowych przy uzyzyu drukarki Zortrax Endureal, podczas gdy urzzyzydzenia desktopowe mogą produkowaic dodatkowe czeskiwicpomocnicze。

Krok 3: Ewaluacja wstzhepnego原型

Wyprodukowane原型są poddawane testom i porównywane z istniejcymi jukomponentami。wstenspne próby wytrzymakokociowe odbywają się przy mniejszym obcienzeniu。

Krok 1: wstylpny项目CAD

Komponenty o wysokiej wytrzymaowicci i ich原型są projektowane w oprogramowaniu CAD, a nastzynpnie eksportowane do programu Z-SUITE w celu obróbki cyfrowej przed wydrukiem。

Krok 2: Ekonomiczna produckcja

Wczesne原型oraz czzhezzci bez wymagagendotyczagicych waagiciwowicci termicznych i mechanicznych powstają z ekonomicznych materiałów przy uzyciu desktopowych drukarek 3D zarzitzdzanych poprzez serwis Zortrax inCloud。

Krok 3: Ewaluacja wstzhepnego原型

Wyprodukowane原型są poddawane testom i porównywane z istniejcymi jukomponentami。wstenspne próby wytrzymakokociowe odbywają się przy mniejszym obcienzeniu。

Krok 4: Produkcja finalnego komponentu

Po zakozynczeniu etapu prototypowania finalne komponenty o wysokiej wytrzymaowici powstają z materiałów docelowych przy uzyzyu drukarki Zortrax Endureal, podczas gdy urzzyzydzenia desktopowe mogą produkowaic dodatkowe czeskiwicpomocnicze。

斯卡洛瓦尼亚新花岗岩区

系统przeznaczonych Zortrax są zaprojektowane tak, aby w kaydym momencie molliwe byo dodanie do nich nowych urzizdzeky, ale bez generowania kosztów przeznaczonych na ich integrację。卡夫迪系统mokbna z łatwością uzupezynich o ekonomiczne maszyny z serii M Plus w celu zwiyikszenia produkcji lub wprowadzik drukarkę 3D Endureal do zastosowazynz sektora高科技。Ponadto moplliwoitzi后处理w系统moduowym mozberzerzyk urzizdzenie Apoller。

elastycznoovic bez kosztów

moduowy系统produkcyjny Zortrax oparty o przemysłową drukarkę 3D Endureal, drukarki z serii M Plus i urzizdzenie do wygadzania wydruków Apoller pozostawia duze pole na szybkie i bezkosztowe modyfikacje。W trakcie prac nad projektami, które ositsipras ju耶扎塔普produkcji z materiałów docelowych przy uzyzyciu drukarki Endureal mouzna szybko wrócić do etapu prototypowania na urzizdzeniach z serii M Plus za pomocą kilku kliknizynich W serwiisie Zortrax inCloud。

Łatwa implementacja
我观察ł佐治亚大学

Zortrax Endureal to drukarka przemyssoowa, ale prostotą obssugi szybkością wdroenenia dorównuje urzagidzeniom klasy desktop。Intuicyjny interfejs i oprogramowanie z predefiniowanymi ustawieniami dla wsystkich dedykowanych materiałów sprawiają, eendendreal moze pracowaic z pełną wydajnością od pierwszego dnia。Łatwość obsugi obejmuje caeyokres uzytkowania drukarki dzizhaki zestawom入门套件i维护套件,które zawierają wszystkie narzichdzia i komponenty niezbzhadne do samodzielnego serwisowania i obssburg。

Specyfikacja

Parametry urządzenia

Obszar roboczy
400 × 300 × 300毫米*
Średnica dyszy
0, 4毫米
Ekstruder
Podwójny, drukujasicy z materiauu modelowego i podporowego
赤藓系
Dwa wentylory ekstrudera oraz wentylator promieniowy na wydruk
Głowica
Podwojna wysokotemperaturowa * *
Platforma robocza
Podgrzewana;pzyta aluminiowa pokryta PEI
Czujnik斜纹布łu
2 x mechaniczny, 2 x czujnik wagi filamentu
Łączność
Wi-Fi,以太网,USB
系统operacyjny
安卓
Procesor
四核
Kamera
达克

Parametry elektryczne

natkieenie prdu wejciowego
120v ~ 13a 50/ 60hz
200 ~ 240v ~ 9.5 A 50/ 60hz
Maksymalny pobór mocy
120v - 1600w
200v ~ 240v ~ 2300w

Charakterystyka oprogramowania

Pakiet oprogramowania
Z-SUITE
obsugiwane typy plików
.stl, .obj, .dxf, .3mf, .ply
obsusugiwane系operacyjne
Mac OS Mojave i nowsze / Windows 7 i nowsze

Zawartośćzestawu

Drukarka, Z-SUITE,入门套件,维护套件,szpula materiauu modelowego, szpula wysokotemperaturowego materiauurowego modelowego, szpula wysokotemperaturowego materiaupodporowego,帕米耶基USB。
扎瓦托维奇维护套件:czujnik materiauu (2 szt.), zzhabatka ekstrudera (2 szt.), ekstruder, zestaw filtrów (HEPA i wzyglowy) (2 szt.), pzyta PEI (2 szt.), moduowicy wysokotemperaturowej (2 szt.), kabel ekstrudera。

参数化过程

Technologia druku
LPD Plus (ang。层塑料沉积加)technologia warstwowego nakwoadania stopionego materiauz systemem wyuyamywanych i rozpuszczalnych podpór
Rozdzielczośćwarstwy
200-250 mikronów (dla dyszy 0,4 mm)
Minimalna gruboovic ciany
450 mikronów (dla dyszy 0,4 mm)
Poziomowanie platformy
Automatyczny pomiar wysokowici punktów平台

Parametry temperaturowe

紫绒草(紫绒草)
480°C
Maksymalna温台
220°C
温木草
200°C
温度,pomieszczenia, dla, pracujacicego, urzizdzenia
相当于17 - 30°C
Temperatura przechowywania
0-35°C

Filamenty

Dedykowane do ekstruzji pojedynczej
Z-PEI 9085, Z-ULTRAT Plus
Dedykowane do ekstruzji podwójnej
z - peek, z - pe1010, z - pei 9085, z - ultrat Plus, z - support高温(wyuyamywany), z - support ATP (rozpuszczalny z - support ATP Activator), z - support ATP 130 (rozpuszczalny z - support ATP Activator)
斜纹布ły zewnętrzne
型材材料dostyppne dla filamentów opartych na PEEK, PEI 9085, PEI 1010 i ABS
Struktury podporowe
Usuwane mechanicznie - drukowane z materiauu modelowego;
wyuyamywane - drukowane z materiauu podporowego;
Rozpuszczalne - drukowane z materiauu poporowego
福马filamentu
Szpula
Średnica filamentu
1, 75毫米
*W trybie podwójnej ekstruzji wymiary modelu nie mogą przekroczyic 390毫米W osi X oraz/lub 290毫米W osi Y。
** nalevy uzywak oddzielnego moduuu gowicy wysokotemperaturowej do druku z kazdego typu materiauu wysokotemperaturowego。

Rozpocznij przemyslowy druk 3D przy uzynciu nowoczesnej技术

wprowadwarsaw zaawansowaną technologię wytwarzania przyrostowego w swojej firmie。
wypeznij formularz, aby otrzymak wycenę Zortrax Endureal。