Zastosowania

szybkie prototypowanie

Technologia druku 3dZostałaWynalezionaabyprzyspieszyćprodukcjęfizycznych型powstałychna bazie projekieprojektówCadiusprawnićprototycycotypowanie。

DowiedzsięWięcej

ElektronikaPrzemysłowa

Technologia druku przestrzennego zmieniasposóbw jaki opracowywanesąprofesjonalneurządzeniaelektroniczne。umoêliwiapersonizacjęiszybsząrealizacjęzamówień。

DowiedzsięWięcej

Wsparcie linii Produkcyjnej

duëeZakładyprodukcyjne uywajądrukarek3d do produkcjinarzędzi,osprzętui innychMateriałoweksploatacyjnychwspierajnychwspierającycycycychcychcychlinie produkcyjne。

DowiedzsięWięcej

ProjektowanieOpakowań

ChirtyProdukująceOpakowania z Tworzyw sztucznychwykorzystujądrukarki3d iszerokągamęmateriałów做prototypowania swoichwyrobów。

DowiedzsięWięcej

Medycyna

wdraêaniedrukarek 3d w szpitalach poprawiajakośćOpiekizdrowotnej。modele do planowania przedoperacyjnegomogądrukowanena podstawiewynikówtomografii komputerowej。

DowiedzsięWięcej

Jubilerstwo

Precyzyjne drukarki 3d drukujce ziwicmywicświatłoutwardzalnychsąwykorzystywaneprzezjubilerów做automatyzacji odlewania odlewaniametodąwosku wosku traconego。

DowiedzsięWięcej

Elastyczna Produkcja

农场Drukarek 3dMogąZ Powodzeniem Wykorzystywane w produkcjipełnowartościowychproduktów,któretrafiająna rynek。

DowiedzsięWięcej

Edukacja

szkołyi uniwersytty corazczęściejwykorzystujądrukarki 3d do do druku pomocy naukowych oraz w rolinarzędzidla uczniow o sududentow i sududentis。

DowiedzsięWięcej

气孔Cyfrowa

wykorzystującadruk 3d Oltomogia cyfrowa jest szybka i wygodna dla pacjenta。Zapewnia Przy Tym BardzoWysokąprecyzję。

DowiedzsięWięcej

Elektronika u imytkowa

Precyzyjne drukarki 3dposiadającorazwaêniejsząrolęw elektronice u imytkowej。sąstosowanew produkcji wysokiejjakościprototypówinarzędziprodukcyjnych。

DowiedzsięWięcej

Produkcja Pomostowa

produkcja pomostowa to etap w procesie powstawania nowego produktupomiędzyszybkim prototypowaniem,przejjściemdo produkcji masowej。

DowiedzsięWięcej

Motoryzacja i lotnictwo

Technologia druku 3d jest wbranżyMotoryzacyjnej i lotniczej wykorzystywana做tworzenia colderi grodi koncepcypcyjnych oraz oraz oraz oraz oraz oraz oraz oraz oraz orazy funkcjonalnychprototypów。

DowiedzsięWięcej

Architektura

Drukarki 3D到Wszechstronnenarzędziado tworzeniaszczegółowych模型I Makiet Architektonicznych。doskonalesprawdzająsięuarchitektówi w wyspecjalizowanych firmach Modelaskich。

DowiedzsięWięcej

usługowydruk 3d

Druk 3D到Najbardziej Innowacyjna Technologia dla oferujcycycycychusługiprodukcyjnenaédanie。Drukarki 3dMogądrukowaćModeleo Dowolnej GeoMetrii。

DowiedzsięWięcej