Druk 3D w edukacji

szkowy i uniwersytety coraz czowichciej wykorzystują drukarki 3D do druku pomocy naukowych oraz w roli narzyldzi edukacyjnych dla uczniów i studentów。

Jak drukarki 3D wspierają pracę nauczycieli i wykładowców oraz uczniów i studentów?

Nauczyciele i wykzhaadowcy podczas swojej codziennej pracy stają przed wyzwaniami zwizhazanymi z niedoborem pomocy edukacyjnych oraz odpowiedniego sprzzhetu, co z kolei powoduje, zuczizowie i studenci osiągają nizsze wyniki w nauce。耶德诺泽涅涅亚耶扎尼亚wzglyldem absolwentów szkół na rynku pracy ewoluują什布切耶耶涅扎尼亚计划。dzizyki wprowadzeniu druku 3D do szkół podstawowych, ponadpodstawowych i wyuzszych, uczinowie i nauczyciele zyskują nowoczesne narzzydzia do tworzenia pomocy dydaktycznych i elementów wyposaenenia pracowni。

dziekki obcowaniu z drukiem 3D dzieci mzodzie耶耶耶rozwijają umiejjectnowici w zakresie STEAM (ang。科学,技术,工程,艺术,数学),czyli najbardziej przyszszowciowych obszarów edukacji。Umożliwiają到pomoce dydaktyczne wydrukowane w 3D, nabywanie kompetencji cyfrowych podczas projektowania modeli oraz zdolnoovich manualnych na zajjolciach robotyki,一个takovewolnotzich tworzenia w autorskich projektach。

Korzyści

  • personalizowane pomoce naukowe są drogie, a ich produkcja czasochonona;dzizyki drukarce三维模型dydaktyczne mokbna produkowak szybciej i nitsszym kosztem
  • wykorzystujh3c drukarkę 3D w pracowni uczniowie mogą zwizualizowak swoje pomysysy i pracowak z fizycznymi modelami dostosowanymi do konkretnych przedmiotów i projektów naukowych
  • 德鲁卡基3D w szkole umożliwiają stworzenie zestawu pomocy naukowych dla kavdego ucznia i学生

personalizowane pomoce naukowe

Szybka produkcja

Przewidywalne koszty

proes pracy z drukarkami 3D

1
Projekt CAD

Pomoce naukowe dla nowego programu nauczania są projektowane na oprogramowaniu CAD: Nauczyciele mają moplliwotzic zaprojektowania takich modeli, które będą realnie odpowiadak na potrzeby uczniów w obszarze danego przedmiotu。

2
Druk 3 d

模型są drukowane na uczelni lub w szkole wedle przygotowanego projektu。

3.
Elastyczne dopasowanie

Dodatkowe pomoce naukowe mogą zostac dodrukowane w przypadku ich zniszczenia lub gdy na zajjecciach pojawią się nowi uczoniwie lub studenci。

模型reakcji

德鲁克3D pozwala zwizualizowaic skomplikowane koncepty z wielu obszarów dydaktycznych, które bez odpowiednich modeli są trudne zarówno do wytutumaczenia przez nauczycieli czy wykładowców, jak i do przyswojenia przez uczniów lub studentów。

模型anatomiczne

dzizhaki drukarce 3D w edukacji mobna szybko wyprodukowaic pomoce dydaktyczne dla wielu uczniów lub studentów。Zindywidualizowane模型dostzynpne dla kavdego znacznie ułatwiają过程nauki。

模型atomów i模型przekrojowe

Drukarki 3D w szkole i na studiach wietnie sprawdzają się do tworzenia modeli elementów niewidocznych goyim okiem, takich jak m.in。Modele komórek I atomów, takeve różnego rodzaju szczegółowych przekrojów。

Korzyści

  • 德鲁克3D umowliwia tworzenie dowolnych elementów konstrukcyjnych,切耶维奇i modeli do modyfikacji robotów
  • po波兰茨琴尼德鲁库3D z robotyką oznacza经验czne zdobywanie wiedzy z obszaru STEAM,一个takeze ksztaczcenie w zakresie podstaw mechaniki i elektroniki
  • zajzycia robotyki z drukiem 3D rozwijają nie tylko zdolnowici manualne, ale takeze wyobraźnię przestrzenną dzieci mzodzieietnowiczi kreatywnego rozwizywania problemów

Edukacja蒸汽

Podstawy mechaniki i elektroniki

Modyfikacje robotow

proes pracy z drukarkami 3D

1
Projekt CAD

模型są projektowane na oprogramowaniu CAD: uczinowie uzyskują niezbędną wiedzę z zakresu projektowania przestrzennego。

2
Druk 3 d

模型są drukowane na zajjecciach na drukarce 3D: uczoniwie poznają technologię wytwarzania przyrostowego。

3.
Wykorzystanie drukowanych modeli na zajjolciach

Dzieci modorzie耶耶耶wykorzystują wydrukowane modele podczas zajjeski robotyki, testujagic je i porównując ich wyakociwotzci w zaleenotzci od zastosowanego materiauu czy bazichczazize sobą oddzielne elementy, rozwijajjizc tym samym zdolnotzci motoryczne, a takyze wyobraźnię przestrzenną。

SkriBot

机器人edukacyjny z elementami drukowanymi w 3D做samodzielnego zszenenia przez uczniów。Podczas montazu robota dzieci zdobywają wiedzę z podstaw mechaniki i elektroniki, aw dalszych etapach również programowania。

Zestaw SkriKit

Zestaw do zzeyenia wielu różnych modeli robotów i innych, które moovna rozbudowywak o elementy drukowane w 3D。skadadanie modeli uczy podstaw mechanii myzhlenia przestrzennego, rozwijajjhc zdolnowitz manualne uczniów。

Ramię robotyczne Zortrax

Zainspirowane robotem KUKA w pezni funkchenalne ramię robotyczne Zortrax jest doskonayim przykzhaadem na to, jak druk 3D i robotyka wzajemnie się uzupełniają。

Korzyści

  • 德鲁克3D乌莫夫利维亚沃尔诺维奇双盲-波兹瓦拉那stworzenie modeli o dowolnej几何,dostosowanych做potrzeb danego项目
  • dzibki drukarce 3D mobna dowolnie ulepszak projekt, wprowadzajh3c do niego szybkie zmiany (szybkie prototypowanie)
  • 德鲁克3D到takewwygodny sposób na szybką produkcję波瓦茨达尼奇切耶维奇:模型莫伊布纳多德鲁科瓦克w dowolnym momencie

Dowolne modyfikacje project

Wolnośćtworzenia

Szybkie prototypowanie

proes pracy z drukarkami 3D

1
Projekt CAD

Autor tworzy模型lub模型odpowiadajhce na potrzeby danego projektu。

2
Druk 3 d

Studenci i uczniowie używają drukarek 3D做druku swoich autorskich projektów。

3.
Udoskonalanie projektu

dziielki drukarce 3D twórca moze w dowolnym momencie wprowadzzac zmiany i ulepszenia do swojego projektu, jekjli tylko stwierdzi, ze jest taka potrzeba。

Turbina wiatrowa

Projekt w pezni funkchenalnej涡轮wiatrowej studentów Politechniki Łódzkiej。Drukarka 3D Zortrax pozwoliva produkowaic odpowiednie elementy,睾瓦克i ulepszak turbinę。

奇装异服

学生weterynarii大学Przyrodniczego we wrocczawiu, Maciej szczepazynski, wykorzystuje druk 3D do twworzyk protez dla niepeonnosprawnych zwierziut, pokazuji3c, jak dzizyki tej technologii twworzyk projekty dopasowane do indywidualnych potrzeb zwierzichia。

大胆WUT赛车

Studenci wykorzystali druk 3D做budowy bolidu wytzcigowego。Posiadanie drukarki 3D w pracowni studenckiej pozwolizo im na szybkie prototypowanie i wanie wydrukowanych czellici (m.n。摩洛哥战略(podczas pracy bolidu)

Druk 3D mozenam towarzyszyic na kauydym etapie procesu edukacyjnego

Szkoł一podstawowa

SkriLab to nowoczesna pracownia edukacyjna, która uczatwia uczniom szkozyy podstawowej zdobywanie umiejjectnowicci z nowych dziedzin。To rozwizyzanie oferujowce pezne zaopatrzenie szkół w drukarki 3D, kompatybilne filamenty, dedykowane oprogramowanie i pomoce naukowe, czyli narzzydzia do kreatywnej nauki druku 3D,一个takobotyki i programowania。

Innowacyjne rrodowisko nauki

W skwad SkriLabu wchodzi drukarka 3D Zortrax M200 Plus oraz roboty edukacyjne, programy komputerowe,平台i pomoce dydaktyczne。

Pomoce naukowe 3D

Drukarki 3D są w stanie tworzyk model dostosowane do projektów naukowych i wymagagovic programowych z ay耶9 przedmiotów i umożliwiają uczonim pracę z fizycznymi modelami。

Odkrywanie talentow

Nowoczesne przestrzenie edukacyjne to nowe podejjcie do nauki, gdzie różnorodność narzymdzi pozwala uczoniju耶佐德najmwodszych lat rozwijaic mytlenie technology iczne i odkrywaic talenty。

Pracownie Skrilab

卡兹科娅,która zakupiova pracownię druku 3D SkriLab wrraz pracownią robotyki, oprócz kompleksowego wyposaenenia z drukarką 3D Skrinter (Zortrax M200 Plus), otrzymuje takze wszechstronne wsparcie merytoryczne。W placówkach odbywają się wdroenenia, rozpoczynajucce się szkoleniem z obssburg i sprztsetu i pomocy dostzynpnych W pracowni。Z rozwiwizzania SkriLab,金融wanego w ramach programu实验室przyszkovi, skorzystao ju耶扎德dwa tysizhece szkół podstawowych w Polsce。zdjzycia pochodzą z wdroenenia SkriLab w Prywatnej Szkole Podstawowej ICO w woominie

Bazy Księżycowe

korzystajzyc z drukarek 3D Zortrax, dzieci ze szkół podstawowych zaprojektowawy Bazy ksizyzyzyycowe do konkursu pod patronatem Europejskiej代理商Kosmicznej。

光子

Pierwsze serie robota edukacyjnego dla dzieci wykonano na drukarkach 3D Zortrax。光子玩笑przykkjadem na to, jak dzizhaki pozybczeniu druku 3D i robotyki dzieci mogą odkrywaic podstawy programowania, logicznego mykjlenia i szybkiego podejmowania decyzji -机器人potrafi jedynie to, czego nauczy go dziecko。

Gotowe rozwizhezanie dla " Laboratoriów przyszkovci "

Pracownia SkriLab wrazz cajym wyposaeniem到inicjatywa kierowana do szkół chcagicych dozynzyk do programu Laboratoria przyszowicci。Skriware dostarcza wszystkie elementy Laboratoriów rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, czyli:

Drukarki 3D o polu roboczym 18 x18 x18厘米,z łącznością Wi-Fi, zabudowanymi bokami

Zdalny podglillid wydruku在线

Roboty edukacyjne

Biblioteka modeli 3D在线

锌胶,切片机,模式3D

材料仪表

巴扎dodatkowych pomocy dydaktycznych

Gwarancja i wsparcie technical zne

Szkoł一Średnia

Druk 3D na etapie szkozyy ievredniej pozwala na tworzenie bardziej zaawansowanych technoicznie projektów, które mają większą szansę na wygraną w Olimpiadach, projektach unijnych innych inicjatywach, wymagajagicych tworzenia uzytkowych projektów。Obycie z technologią德鲁库3D w szkole mozainspirowak uczniów do wyboru studiów inynierskich, ale te耶耶克托维奇,architektonicznych czy artystycznych。dzizyki pracy nad projektami uzytkowymi o realnych zastosowaniach, mzoziezrozwija zdolnowicci praktyczne i wiczy biznesowe myarenie。

wizksze mozliwowici rozwoju

德鲁克3D pozwala uczniom szkovy redniej zdobyic cenne umiejzhtnowicci m.in。Z zakresu modelowania przestrzennego I prototypowania, takezwizhaksza szanse w wielu projektach I olimpiadach。

Odkrywanie zainteresowazhenkierunkowych

Kontakt z technologią德鲁库3D pomaga odkrywac predyspozycje uczniów w obszarach technicznych i zainspirowaic ich do wyboru jednej z najbardziej przyszokociowych kociezeek dalszego rozwoju。

Tworzenie funkcjonalnych projektów

Druk 3D w szkole tzredniej czielto jest częścią uzytkowych projektów, rozwijajzycych istonne w dzisiejszym tzwiecie biznesowe mytlenie i kreatywne rozwizyzywanie problemów。

Grupa仙女座

licealiichz Katolickiego Liceum w Olsztynie z pomocą德鲁库3D wykonali模型mini- sature na potrzeby konkursu CanSat pod patronatem Europejskiej Agencji Kosmicznej。Niewielkich rozmiarów卫星ma za zadanie zmierzyic okreklone参数wznoszazc się 2 km nad ziemię i wyldowaic bezpiecznie za pomocą spadochronu。

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w雅罗斯威

uczoniwie wrazze swoim wychowawcą wykonali na desktopowej drukarce 3D Zortrax elektroniczną protezę rielki dla niepeonnosprawnej koleavanki。Proteza posiada dodatkowe funkcjonalnowici pozwala na wykonywanie caeyj gamy niemowliwych do tej pory ruchów bez nadernego wysiyuku。

III Liceum Ogólnokształcące im。Marynarki Wojennej w Gdyni

Pracowania innowacji w gdyzynskim liceum, 3Lab, zaopatrzyja się w drukarkę 3D Zortrax Inventure。Z jej pomocą uczniowie stworzyli m.in。“极地盒子”,奇利原型stacji badawczej mazyych rozmiarów odpornej na ekstremalne warunki pogodowe, Antarktydzie。

II Liceum Ogólnokształcące im。Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie

W liceum W Krakowie otwarta zostaska nowoczesna praconia druku 3D, wyposaowona W 11 drukarek 3D Zortrax。Oficjalne otwarcie pracowni odbyso się podczas obchodów 135-lecia istnienia szkovy, na których gowicli m.o in。安杰伊·杜达·达马总统。

M200 +

Wydajna drukarka 3D zaprojektowana do duvugotrwaej, cigeyj pracy w duuzych farmach druku 3D。

Technologia:LPD
斜纹布ł:丝(szpula)
Przestrzeńrobocza:200 × 200 × 180毫米
Ekstruzja:Pojedyncza
Średnica dyszy:0,3毫米,0,4毫米,0,6毫米
Łączność:Wi-Fi,以太网,USB
Dowiedz się wiechej

M300 +

Niezawodna drukarka 3D posiadajjcca największą przestrzegdroboczą w klasie drukarek desktopowych。

Technologia:LPD
斜纹布ł:丝(szpula)
Przestrzeńrobocza:300 × 300 × 300毫米
Ekstruzja:Pojedyncza
Średnica dyszy:0,3毫米,0,4毫米,0,6毫米
Łączność:Wi-Fi,以太网,USB
Dowiedz się wiechej

M300双

dueta drukarka 3D z podwójną ekstruzją i zaawansowanymi systemami bezpieczezynstwa zapobiegajcymi nieudanym wydrukom。

Technologia:LPD +
斜纹布ł:丝(szpula)
Przestrzeńrobocza:265 x 265 x 300毫米
Ekstruzja:Pojedyncza / Podwojna
Średnica dyszy:0,4,0,6毫米
Łączność:Wi-Fi,以太网,USB
Dowiedz się wiechej

德鲁克3D znajduje szerokie zastosowanie takeve na wytszych szczzeblach edukacji。Drukarki 3D na studiach wykorzystywane są zarówno przez studentów, jak i wykładowców。Specjalistyczne dziedziny nauki czzhesto wymagają图马齐尼亚skomplikowanych konceptów i procesów, które trudno zarówno obrazowo wytutumaczyic, jak i przyswoich。Z dostosowanymi做potrzeb poszczególnych przedmiotów modelami 3D笑话znacznie波兰。Z kolejnymi etapami edukacyjnymi wzrasta liczba kół naukowych i prestitwowych mijdzynarodowych projektów - na wielu przykszadach widak, zastosowanie w nich druku 3D wznosi studencką dziayakalnoovic na wyzvszy poziom。

Zaawansowane技术项目

Technologia druku 3D na studiach pozwala na tworzenie zaawansowanych technoicznie projektów szybciej i tatwiej - zzybciemy mechanizmy czy rozwizyzzania wymagajowce trowania przestają byic wyzwaniem。

Rozwój dziaalno维奇kół naukowych

Drukarki 3D w projektach studenckich są uzywane do opracowywania i udoskonalania zaawansowanych projektów, wymagajagizycych indywidualnego podejikcia i nowatorskich rozwizaanych, czenchsto kluczowych w rozwijaniu dziawalalnowicci kół naukowych。

Tworzenie specialjalistycznych modeli do pracowni naukowych

德鲁克3D w edukacji wywszego stopnia wykorzystuje się do tworzenia specjalistycznych modeli, które nie są dostzynpne komercyjnie, są kosztowne lub muszą byich wyprodukowane indywidualnie (np。模型przedoperacyjne)。

PolitechnikaŁodzka

研究所Maszyn przepywowych -项目阵风(生成城市小型涡轮机)。Studenci przy uzyciu rozwiwizyzududku 3D Zortrax opracowali w pezni funkcjonalną turbinę wiatrową, która zdobyya drugie miejsce w ogólnoeuropejskim konkursie ISWTC na najlepsze turbiny wiatrowe oraz zwycizyzyyva w dwóch ogólnopolskich konkursach na najlepszy projekt studencki (EKOInnowatorzy oraz KOKOS)。

格达斯基大学

pracujh3c na drukarce 3D Zortrax M300, studenci zrealizowali projekt wizualizacji leków na poziomie molekularnym。Stworzyli模型受体GABA, obrazujjcce interakcje zachodzjcce pomianydzy nim, a czzhesteczkami leków。Wykorzystanie technologii druku 3D znacznie uutatwizo wykzhaadowcom tumaczenie skomplikowanych procesów z udziaeem受体,学生przyswajanie trudnych zagadniejn。

格达斯基大学

Drukarki 3D Zortrax w pracowni medycznej doskonale sprawdzają się m.s in。W tworzeniu namacalnych modeli narządów泽维戈帕金塔。dzizyki nim mobna precyzyjniej zaplanowaic zabiegi i operacje, zwwoaszcza w przypadku rzadkich schorzezyni deformacji。

wrocczawiu大学

Maciej szczepazynski,学生V roku medycyny weterynaryjnej, z pomocą drukarki 3D Zortrax Inventure tworzy protezy dla niepewinnosprawnych zwierzzhet。Druk 3D w pracowni weterynaryjnej umowliwia tworzenie modeli protez, dostosowanych do indywidualnych potrzeb danego zwierzzyncia。

波兹纳克形式学派

Form School to wydzialaszkowy wyzvszej Psychologii spozeecznej, skupiajagicy kreatywnych mododych ludzi i pozwalajagicy im rozwijaic swoje pomysysy przy pomocy innowacyjnych narzymdzi, takich jak drukarki 3D Zortrax。Służą one nie tylko do tworzenia docelowych projektów, ale również jako elementy skadadowe narzyldzi wykorzystywanych do tworzenia prototypów。

澳大利亚墨尔本维多利亚大学

W pracowni uniwersyteckiej na dwóch drukarkach 3D Zortrax wydrukowano ponad 5 tysizycy prototypów kokoci dla studentów anatomii。Druk 3D pozwolikovsky rozwizhak problem ograniczonego dostzynpu studentów do zajzhazich praktycznych, prowadzonych w prosektorium。wdroenie tej technologii podnioso odsetek zdawalnoovich egzaminów z anatomii z 89% do 99% w cigu 8 miesiacicicy。

M300双

dueta drukarka 3D z podwójną ekstruzją i zaawansowanymi systemami bezpieczezynstwa zapobiegajcymi nieudanym wydrukom。

Technologia:LPD +
斜纹布ł:丝(szpula)
Przestrzeńrobocza:265 x 265 x 300毫米
Ekstruzja:Pojedyncza / Podwojna
Średnica dyszy:0,4,0,6毫米
Łączność:Wi-Fi,以太网,USB
Dowiedz się wiechej

Inkspire

Szybka i precyzyjna drukarka fotopolimerowa gwarantujibca powtarzalnoovic i wysoką jakokovic wydruków。

Technologia:紫外线液晶
斜纹布ł:Żywica (butelka)
Przestrzeńrobocza:74 x 132 x 175毫米
Wysokośćwarstwy:25、50、100 mikronów
Łączność:Wi-Fi,以太网,USB
Dowiedz się wiechej

Endureal

przemyssoowa drukarka 3D trzeciej generacji z systemem podwójnej ekstruzji do pracy z zaawansowanymi polimerami。

Technologia:LPD +
斜纹布ł:丝(szpula)
Przestrzeńrobocza:300 × 400 × 300毫米
Ekstruzja:Pojedyncza / Podwojna
Średnica dyszy:0, 4毫米
Łączność:Wi-Fi,以太网,USB
Dowiedz się wiechej

wprowadvah drukarki 3D do swojej szkowy judziovic

wypeznij formularz,一个skontaktujemy się z Tobą w sprrawie wdroenenia druku 3D w Twojej placówce edukacyjnej

*波拉兹gwiadką są obowizhekowe

dziuykujemy za wypeonienie formularza。

Wkrótce skontaktuje się z pazynstwem nasz przedstawiciel。