Akcjonariat

KapitałZakładowySpółkiWynosi11 542 250,00ZłIJestWełniOpłacony。
KapitałZakładowy开玩笑Podzielony NA 115 422 500 AKCJI OWARTOśCINANINALNEJ0,10ZłKażda。

udziałwkapitalezakładowym

udziałwgłosachwza

L.P Akcjonariusz IlośćAkcji IlośćGłosów %kapitałuZakładowego %głosóww wza
1 Marcin Olchanowski 34 650 000 34 650 000 30,02 30,02
2 NEBBULA-THERON SP。动物园。sp.J. 21 656 130 21 656 130 18,76 18,76
3 Mariusz Babula 12 360 538 12 360 538 10,71 10,71
4 Pozostali Akcjonariusze 46 755 832 46 755 832 40,51 40,51