Nagrody i wyróżnienia

Najlepsza polska drukarka 3D M200 Plus
Najlepsza nowa polska drukarka 3D Inkspire
最佳3D打印机机器(M200)
Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP w ategorii start . pl
Najlepsza polska drukarka 3D (M200)
金甲设计奖(M200)
Polskie godsopromocyjne“Teraz Polska”
最佳个人3D打印机(FFF) (M200)
玛祖尔M220 M300产品
Najlepsza drukarka w kategorii“即插即用”(M200) 2015
Wyróżnienie wrankingu动态创新公司
2017年Wizjoner(拉法维·托马西亚克)
Najlepsza polska firma 2017
Najlepsza polska drukarka 3D 2017 (M200)
Najlepsza drukarka w kategorii“Prosumer”(M200)
整体最佳3D打印机(M200)前3名
黛蒙托伊·罗拉" Najlepszym z Najlepszych "
biaoo - czerwona flaga
最佳优质雇主
Globalni Liderzy przyszzooucci
orzeoveksportu Warmii Mazur w ategorii " Innowacyjny Produkt Eksportu "
Najlepsza polska firma 2016
Najlepsza polska drukarka 3D 2016 (M200)
Najlepsze urzenzdzenie desktopowe na kjwiecie (M200)
产品Roku (Inventure)
即插即用(M200)
整体最佳3D打印机(M200)前3名
przedsionibiorca Roku EY w ategorii“Nowy Biznes”
StatuetkaŚw。Jakuba - Nagroda Prezydenta Olsztyna
捷克roku 2015(拉法维·托马西亚克)
Najlepsza polska firma 2015
即插即用(M200)
Nagroda Polskiej Rady Biznesu w kategorii " Wizja i Innowacja "
Najlepsza polska firma 2014