Nagrody iWyróżnienia

Najlepsza Polska Drukarka 3D M200 Plus
Najlepsza Nowa Polska Drukarka 3D Inkspire
最佳3D打印机主力(M200)
Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP W Kategorii启动.pl
Najlepsza Polska Drukarka 3D(M200)
Golden'A设计奖(M200)
PolskieGodłoPromocyjne“ Teraz Polska”
最佳个人3D打印机(FFF)(M200)
produkt warmii i mazur m220 m300
najlepsza drukarka w kategorii“插头和播放”(M200)2015
Wyróżnieniew rankingu dynamiCznych i Innowacyjnych公司
Wizjoner 2017(RafałTomasiak)
Najlepsza Polska Firma 2017
Najlepsza Polska Drukarka 3d 2017(M200)
najlepsza drukarka w kategorii“ payumer”(M200)
前3个总最佳3D打印机(M200)
diamentowy laur“ najlepszym z najlepszych”
Biało -Czerwona Flaga
最优质的雇主
Globalni LiderzyPrzyszłości
区域性OrzełEksportuwarmii i Mazur w kategorii“ Innowacyjny Produkt Eksportu”
Najlepsza Polska Firma 2016
Najlepsza Polska Drukarka 3d 2016(M200)
NajlepszeUrządzenieDesktopoweNaświecie(M200)
Produkt Roku(Instrure)
najlepszenaświecieurządzenietypu Plun&Play(M200)
前3个总最佳3D打印机(M200)
przedsiębiorcaroku ey w kategorii“ nowy biznes”
Statuetkaśw。Jakuba -Nagroda Prezydenta olsztyna
CzłowiekRoku 2015(RafałTomasiak)
Najlepsza Polska Firma 2015
najlepszenaświecieurządzenietypu Plun&Play(M200)
nagroda polskiej rady biznesu w kategorii“ wizja i innowacja”
Najlepsza Polska Firma 2014