问答

NajczęściejZadawane Pytania:

1。dlaczego moje akcje na rachunku maklerskimmająwartość10groszy zasztukę,podczas gdy richwartośćnagiełdziejest jest wielokrotniewyësza?

w przypadku akcji,któreoczekująna dopuszczenie o obrotugiełdowogoichwartośćwykazywanawwiększościścijestemantosówjest jestrównawartościwartościminalnejzapisanej zapisanej w statucie。wartośćrynkowabędziewykazywana w amomencie dopuszczenia iich obrotugiełdowego。

2. dlaczego mimo wskazania rachunku maklerskiego niesą一个didoczne na nim?

w przypadkuniektórychDomówMaklerskich,AkcjeMogądniach。w przypadku iCh braku,koniecznemoëee。poprawne danemoênaWskazaćPoprzezformularzdostępnypod adresem://www.ianappleyard.com/pl/investor-relations/formularz-akcjonariusza/

3. CzyMogęSprzedawaćBądlKupowaćAkcjeZortrax?

Akcje Serii B,Mimo,nie niesądopuszczonedoobrotuGiełdowego,mogąprzedmiotememoiotemememotememumówsprzedażyZawieranych na na gruncie koodekie kodeksu kodeksu cywilnego。po iCh dopuszczeniu do obrotu,będąmogłybyćTakżeSprzedawanei Kupowane przy wykorzystaniusystemówobrotugiełdowogo。

4. Kiedy Moje AkcjebędąDopuszczone做ObrotuGiełdowego?

ostatnim krokiemprowadzącymdo dopuszczenia akcji do obrotu jestprzyjęcieprzyjęcieprzezzarządgiełdypapierówwartościowychuchwaływs。Dopuszczenia akcji do obrotu。dziejesię到na wniosekspółkiskładanywraz ze zestosownądokumentacją。PssoceOwanie wnioskumoëeZająćOd Kilku do Kilkunastu Tygodni。o dopuszczeniu akcji o obrotuspółkabędzieinformowaćstosownym raportembieêCym。