常见问题

najczchallichciej zadawane pytania:

1.Dlaczego moje akcje na rachunku maklerskim mają沃托维奇10 groszy za sztukę, podczas gdy ich沃托维奇na gieddzie jest wielokrotnie wywsza ?

W przypadku akcji, które oczekują na dopuszczenie do obrou giezedowego ich wartoovic wykazywana W wikiekszoichsystemów jest równa wartoichnominalnej zapisanej W statucie。沃托维奇,林科瓦,巴克德齐,威克兹,瓦纳,摩门西,多普什,切尼亚,我,我,布罗图,吉泽多维戈。

2.Dlaczego mimo wskazania rachunku maklerskiego nie są one widoczne na nim?

W przypadku niektórych domów maklerskich, akcje mogą byic widoczne po kilku dniach。我的家乡,我的家乡,我的家乡,我的家乡,我的家乡。Poprawne dane mobna wskazak poprzez formularz dostgypny pod adresem//www.ianappleyard.com/pl/investor-relations/formularz-akcjonariusza/

3.Czy mogę sprzedawaic bipd市内kupowaic akcje Zortrax?

Akcje serii B, mimo, kdeksu cywilnego są dopuszczone do obrotu giewdowego, mogą byic przedmiotem umów sprzedayy zawieranych na gruncie kodeksu cywilnego。Po ich dopuszczeniu do obrotu, będą moggy byic takesprzedawane i kupowane przy wykorzystaniu systemów obrotu giewdowego。

4.Kiedy moje akcje będą dopuszczone do obrotu giewdowego ?

Ostatnim krokiem prowadzagicym do dopuszczenia akcji do obrotu jest przyjenchcie przez zarzenzd giewdy Papierów wartokowciowych uchwawyws。Dopuszczenia akcji do obrotu。Dzieje się to na wniosek spółki skwadany wraz ze stosowną dokumentacją。我的朋友,我的朋友,我的朋友,我的朋友。O dopuszczeniu akcji do obrotu spółka bhomdzie informmowaic stosownym raportem biezvillim。