Relacje inwestorskie

Rada Nadzorcza

przemysaw Krzemieniecki - przewodniczagicy Rady Nadzorczej

Aleksander baryovic - czonek Rady Nadzorczej

Sergiusz Kielian - czonek Rady Nadzorczej

Dariusz Niedziółka - czonek Rady Nadzorczej

安娜·莱博奇斯卡-捷克的Rady Nadzorczej

Tomasz supeova - czonek Rady Nadzorczej

Powrot