Walne Zgromadzenia

2022
Zwyczajne walne zgromadzenie 11 lipca 2022 r。
乌奇瓦伊ZWZ z 11 lipca 2022 r。
Pobierz
奥格罗泽尼·兹维察吉尼姆·瓦尔尼姆·兹格罗马泽尼乌
Pobierz
Projekty Uchwał
Pobierz
Formularz Pełnomocnictwa
Pobierz
公式做wykonywania prawa gsosuu przez peoniocnika ZWZ
Pobierz
信息głosów i akcji
Pobierz
克劳祖拉RODO ZWZ
Pobierz
2021
Zwyczajne walne zgromadzenie 23 lipca 2021 r。
乌奇瓦伊ZWZ z 23 lipca 2021 r。
Pobierz
Projekty Uchwał
Pobierz
Formularz Pełnomocnictwa
Pobierz
公式做wykonywania prawa gsosuu przez peoniocnika ZWZ
Pobierz
奥格罗泽尼·兹维察吉尼姆·瓦尔尼姆·兹格罗马泽尼乌
Pobierz
Nadzwyczajne walne zgromadzenie 30 kwietnia 2021 r。
乌奇瓦伊NWZ z 30 kwietnia 2021 r。
Pobierz
奥格罗泽尼·纳德兹维查吉尼姆·瓦尔尼姆·兹格罗马泽尼乌
Pobierz
2020
Zwyczajne walne zgromadzenie 3 lipca 2020 r。
uchwayy ZWZ z 3 lipca 2020 r。
Pobierz
2019
Zwyczajne walne zgromadzenie 18 czerwca 2019 r。
乌奇瓦伊ZWZ z 18 czerwca 2019 r。
Pobierz
ogsooszeniu o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Pobierz
2018
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4 lipca 2018 r。
uchwayy ZWZ z 4 lipca 2018 r。
Pobierz
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 16 maja 2018 r。
乌奇瓦伊NWZ z 16 maja 2018 r。
Pobierz
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 30 marca 2018 r。
uchwawy NWZ z 30 marca 2018 r。
Pobierz
2017
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 6 paakhdziernika 2017 r。
乌奇瓦伊NWZ z 6 paakhdziernika 2017 r。
Pobierz
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4 sierpnia 2017 r。
uchwaynwz z 4 sierpnia 2017 r。
Pobierz
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2 czerwca 2017 r。
uchwayzwz z 2 czerwca 2017 r。
Pobierz
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 8 maja 2017 r。
uchwawy NWZ z 8 maja 2017 r。
Pobierz