Założyciele

Założycielamicirly ZortraxsąrafałTomasiakI Marcin Olchanowski

Zanim wprowadzono pierwszą drukarkę do oferty, w latach 2011-2013 założyciele Spółki dokonali niezbędnej analizy rynku i problemów, z jakimi spotykali się ówcześni użytkownicy.STąDPIERWSZA DRUKARKA 3D W OFERCIE ZORTRAX - ZORTRAX M200,ZOSTAłaSkonstruowanaw takisposób, @ eicby by(iichrozwiązaniem)。dodatkowo wa nym aspektem z punktu widzenia zortraxa,okazałSiękompletnyekosystem druku 3d,naktórysktóryskóryskładaLAdaunapogramowaniesłucce przygotowowaniu mourtiatiountiountiountiounty drouke douk douk dounykowy dounkowyuwykowykowyWedyWiększośćDrukarek3d na rynkustanowiły申请(tj。Konstrukcjedo samodzielnegoMontażu)idziałałynazasadzieproduktówOpensource。

W 2013 Rokutwórcyprojektu postanowilipozyskaćFinansowanienaprodukcjępierwszejpartii partii drukarek 3d zortrax M200。ZaPomocąAmerykańskiegoPortalu kickstarter StworzyliKampanięfundowaniaspołecznościowegoi Zebrali 180Tysięcydcydoccydolarówna wdro nawdro附projektwsparłoPonad140OsóbzCaLegoświata,sukcesemspółkiZainteresowałysię媒体到Pierwszykrokspółkiwdrodze ku ekspansji na rynkuAmerykańskim,którydo tej pory jednym jednym z kluczowychrynkówrynkóww strategutii emitenta。