Projekty wspołfinansowane
z Funduszy Europejskich

Zortrax S.A. efektywnie wykorzystuje mowliwoichci wynikajensce z realizacji projektów dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej。Spółka jest beneficjentem zarówno programów centralnych takich jak国家情报工作项目Rozwój na lata 2014-2020, jak地区情报工作项目Województwa warmikovsky - mazurskiego na lata 2014-2020。W chwili obecnej Zortrax realizuje dwa projekty i zakokowczyovz sukcesem również dwa przedsikowwzienzcia。扎克扎德卡"阿克图尔计划"

Aktualności

信息网zbierania kosztorysów na potrzeby wyceny projektu RPO

Szanowni paavowwo, W zwikowzku z przygotowywaniem Zortrax S.A. do aplikowania o yanukovki funduszy Unii Europejskiej W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa warmimikowsko - mazurskiego na lata 2014-2020, prosimy o przygotowanie kosztorysu organizacji targów miroldzynarodowych na potrzeby oszacowania wartokowci projektu wg nastzhepujagicych wytycznych: Targi miolesdzynarodowe:TCT伯明翰展(英国)2019年9月24日-26日https://tctshow.com/tctshow/en/page/home Formnext (DE) 2019年11月19日-22日https://formnext.mesago.com/events/en.html Koszty dojazdu do i z kraju docelowego uwzglloudniajagice:a) Koszty przelotu b) Koszty transportu z Olsztyna na lotnisko i powrotem c) Koszty transportu z lotniska na miiejscu do hotelu i powrotem Koszty zakwaterowania / noclegu w hotelach o standardzie maksymalnie 3-gwiazdkowym a) proszę wziizic pod uwagę nocleg dzie华沙przed lub dzie华沙po jezeeli jest to niezbdbdne ze wzgllendu na ramy czasowe trwania wydarzeska Koszty wynajmu powierzchni wystawienniczej o wymiarach min. 4m x 8m z dostzhepem z dwóch stronprawostronnie w stosunku do duduzszej kjciany Koszty budowy i obszugi stoiska wystawowwego podczas uczestnictwa przedsieibiorstwa w targach a) Zortrax posiada jujevgotowe stoisko o wymiarach 3m x 6m z dostzhepem z dwóch stron prawostronnie w stosunku do dzuzszej kjciany b) Koszty budowy stoiska powinny uwzgluddniak Koszty dobudowy stoiska 1m w stosunku do dzuzszej kjciany krótszej c) Koszty stosika powinny uwzglzhdniak jego montaziny,demonta耶扎oraz pozykowczenie i zuzvie mediów Koszty ubezpieczenia osób uczestniczzcych Koszty transportu i spedycji eksponatów oraz logistyki stoiska wystawowwego Koszty wpiusu do katalogu targowego, opjat rejestracyjnych, reklamy w mediach targowych Koszty zwiichzane z przygotowaniem i drukiem materiałów promocyjnych oraz Koszty zwizhazane z tzuumaczeniem tretzich ww。斜纹布ł噢;A) broszury产品ilooloci 1000 szt。Na kaldde wydarzenie b) torby tekstylne Na broszury I próbki w ilozhci 1000 szt。Na kazhede wydarzenie。c) brandowana woda 500 butelek 0,33ml na kawldde wydarzenie Koszty wstzynpu na teren targów i wystaw) Koszty wstzynpu obsuzugi stoiska Do wyceny powinien zostaic dowzynczony: Program wydarzenia TCT Show Birmingham 2019 Program wydarzenia Formnext 2019 W przypadku braku programu prokowba o zazagiczenie programów za rok 2018 Uwagi: Wycena powinna zostaic przygotowana oddzielnie dla dwóch eventów。 Kosztorys powinien zawierać całkowite koszty wraz z wynagrodzeniem organizatora (Wykonawcy) wyjazdów Do wyceny należy przyjąć delegacje 3 pracowników Zortrax Wykonawca powinien zagwarantować miejsce na stoisko wystawiennicze na targach o powierzchni 32m2, w tym długości nie mniejszej niż 4 i szerokości nie mniejszej niż 6m Przygotowane wyceny prosimy wysłać do 28.02.2019 na adres marcelina@www.ianappleyard.com Warunki wobec Wykonawcy: realizacja minimum 2 usług związanych z organizacją udziału w targach zagranicznych średniorocznie doświadczenie w montażu modułowych systemów wystawienniczych "Clever Frame" zagwarantowanie miejsca na stoisko na targach zamkniętego z dwóch stron prawostronnie o powierzchni 32m2, w tym długości nie mniejszej niż 4 i szerokości nie mniejszej niż 6m Niniejsze zapytanie nie jest zapytaniem ofertowym, a jedynie stanowi podstawę do oszacowania wartości zamówienia. Procedura wyboru Wykonawcy zostanie przeprowadzona po złożeniu przez Zortrax wniosku aplikacyjnego, zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Więcej