Projektywspółfinansowane
Z Furduszy Europejskich

Zortrax S.A. efektywnie wykorzystujemoëliwościwynikającez realizacjiprojektówDofinansowanychz Fulluszy uniii欧洲欧洲。spółkajestbensefifficjentemzarównoprogramów中心takich jak jak计划Operacyjny inteligentnyrozwójna lata 2014-2020,Jak Quarionnego Programeu operacyjnegowojewództwawarmiińsko-mazursko-mazurskiego na na lata na lata 2014-2020。W CHWILI OBECNEJ ZORTRAX REALIZUJE DWA PROJEKTY IZAKOńCzyłZSukcesemRównieêWaDwaprzedsięwzięcia。zakładka“ aktualne projekty”

Aktualności

信息。zbieraniakosztorysówna potrzeby wyceny projektu rpo

Szanowni Państwo, W związku z przygotowywaniem Zortrax S.A. do aplikowania o środki funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, prosimy o przygotowanie kosztorysu organizacji targów międzynarodowych na potrzeby oszacowania wartości projektu wg następujących wytycznych: Targi międzynarodowe:TCT Show Birmingham(英国)24-26.09.2019 https://tctshow.com/tctshow/en/page/page/home formnext(de)19-22.11.2019Koszty dojazdu do i z kraju docelowego uwzględniające: a) Koszty przelotu b) Koszty transportu z Olsztyna na lotnisko i z powrotem c) Koszty transportu z lotniska na miejscu do hotelu i z powrotem Koszty zakwaterowania / noclegu w hotelach o standardzie maksymalnie 3-gwiazdkowym a) proszę wziąćpoduwagęnoclegdzieńprzedlubdzieńpojeżelijest toniezbędnezewzględuna ramy czasowe trwaniawydarzeńwydarzeńkosztykosztykoszty kosztywyëwimywienia - wyëwieniecavolodzienne koszienne koszienne koszty wynnanne wy​​najmuu powiezcchni powiezni powiezniWystawienniczej o Wymiarach Min。4m x 8m z dostępem z dwóch stron prawostronnie w stosunku do dłuższej ściany Koszty budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa przedsiębiorstwa w targach a) Zortrax posiada już gotowe stoisko o wymiarach 3m x 6m z dostępem z dwóch stron prawostronnie w stosunku do dłuższej ściany b)Koszty budowy stoiska powinny uwzględniać koszty dobudowy stoiska 1m w stosunku do krótszej i 2m w stosunku do dłuższej ściany c) Koszty stosika powinny uwzględniać jego montaż, demontaż oraz podłączenie i zużycie mediów Koszty ubezpieczenia osób uczestniczących Koszty transportu i spedycji eksponatów oraz logistyki stoiska wystawowego Koszty wpisuDo Katalogu Targowego,OpłatRejestracyjnych,Reklamy W MediaCh targowych KosztyZwiązaneZ przygotowaniem i drukiemMateriałówpromocyjnych opropocyjnych opocyjnych opocyjnych oraz or of trepropococyjnych opococyjnych opococyjnych opococyjnych opocyjnychMateriałów;a)Broszury ProduktoweWilości1000 Szt。 na każde wydarzenie b) torby tekstylne na broszury i próbki w ilości 1000 szt. na każde wydarzenie . c) brandowana woda 500 butelek 0,33ml na każde wydarzenie Koszty wstępu na teren targów i wystaw a) Koszty wstępu pracowników b) Koszty wstępu obsługi stoiska Do wyceny powinien zostać dołączony: Program wydarzenia TCT Show Birmingham 2019 Program wydarzenia Formnext 2019 W przypadku braku programu prośba o załączenie programów za rok 2018 Uwagi: Wycena powinna zostać przygotowana oddzielnie dla dwóch eventów. Kosztorys powinien zawierać całkowite koszty wraz z wynagrodzeniem organizatora (Wykonawcy) wyjazdów Do wyceny należy przyjąć delegacje 3 pracowników Zortrax Wykonawca powinien zagwarantować miejsce na stoisko wystawiennicze na targach o powierzchni 32m2, w tym długości nie mniejszej niż 4 i szerokości nie mniejszej niż 6m Przygotowane wyceny prosimy wysłać do 28.02.2019 na adres marcelina@www.ianappleyard.com Warunki wobec Wykonawcy: realizacja minimum 2 usług związanych z organizacją udziału w targach zagranicznych średniorocznie doświadczenie w montażu modułowych systemów wystawienniczych "Clever Frame" zagwarantowanie miejsca na stoisko na targach zamkniętego z dwóch stron prawostronnie o powierzchni 32m2, w tym długości nie mniejszej niż 4 i szerokości nie mniejszej niż 6m Niniejsze zapytanie nie jest zapytaniem ofertowym, a jedynie stanowi podstawę do oszacowania wartości zamówienia. Procedura wyboru Wykonawcy zostanie przeprowadzona po złożeniu przez Zortrax wniosku aplikacyjnego, zgodnie z zasadą konkurencyjności.

więcej