一个 一个 一个

drukarka 3dpracującaw Technologii warstwowwowego osadzania topionychpolimerówzapewniającawarunki doprzetwórstwórstwowysoko wymoko wymagajcychcycych tworzyw tworzyw sztucznych。

程序Operacyjny:InteligentnyRozwój2014-2020。
Działanie:1.1“ Projekty B+RPrzedsięBiorstw”。
współfinansowanie:Środki欧洲JSkiego fistuszu rozwoju regionnego。
InstytucjaPośrednicząca:Narodowe CentrumBadańi Rozwoju。

纳兹瓦(Nazwa inwestycji):Projekt Ncbir Poir.01.01.01-00-0937/16。
Okres realizacji:01.04.2017-30.11.2018。
Beneficjent:Zortrax S. A.

Przyznane Dofinansowanie:2 481 456,38 PLN。
WkładWłasny:1 829 601,150 PLN。
całkowitykoszt realizacji projektu:4 311 057,53 PLN。

KrótkiOpis,Cele I Efekty Projektu:
Przedsięwzięcie polega na przeprowadzeniu badań przemysłowych oraz prac rozwojowych ukierunkowanych na opracowanie innowacyjnej dwugłowicowej drukarki 3D umożliwiającej wydruk z materiałów wymagających.
w wyniku realizacjiprzedsięwzięciazortrax wprowadzi na rynekinnowacjęproduktowąWpostaci nowego nowego modelu drukarki 3d。nowa drukarkabędziepozwalałana wydruk zdwóchMateriałow,w tym z tzw。MateriałówWymagających,ORó目标Właściwościachciachciachnychnychi u imytkowych。

projektwspółfinansowanyprzezunię欧洲欧洲,Ześrodków欧洲JSKiego forduszu rozwoju grouzwoju grounnego w ramach Programu inteligentnyrozwój2014-2020。projekt earlizowany w ramach konkursu narodowego centrumbadańi rozwoju:szybkaścieëkaMśp