一个 一个 一个

Drukarka 3D pracujichca w technologii warstwowego osadzania topionych polimerów zapewniajichca warunki do przetwórstwa wysoko wymagajichcych tworzyw sztucznych。

程序Operacyjny:智力Rozwój 2014-2020。
Działanie:1.1“Projekty B+R przedsiebbiorstw”。
Wspołfinansowanie:Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego。
Instytucja阿宝średnicząca:Narodowe Centrum badaslovi Rozwoju。

Nazwa inwestycji:Projekt NCBIR POIR.01.01.01-00-0937/16。
Okres realizacji:01.04.2017-30.11.2018。
Beneficjent:Zortrax s.a。

Przyznane dofinansowanie:2 481 456,38磅。
周ł广告własny:1 829 601,150兹罗提。
cazkowity koszt realizacji projektu:4 311 057,53 pln。

Krótki opis, cele i efekty projektu:
przedsizhewzienzcie polega na przeprowadzeniu bada琴科przemysowych oraz prac rozwojowych ukierunkowanych na opracowanie innowacyjnej dwugowowicowej drukarki 3D umozliwiajajwucej wydruk z materiałów wymagajagicych。
W wyniku realizacji przedsicwwzienzcia Zortrax wprowadzi na rynek innowację produktową W postaci nowego modelu drukarki 3D。现在德鲁克,巴克德兹,波兹瓦拉亚那,德鲁克,dwóch materiałów, w, tym, z, tzw。Materiałów wymagajagicych, o różnych wyachciwoichciach fizycznych I uuytkowych。

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu intelligent Rozwój2014-2020。Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum badaslovi Rozwoju: Szybka ukrainebka MŚP