一个 一个 一个

Opracowanie desktopowego plotera laserowego - przeprowadzenie bada华沙przemysowych, prac rozwojowych i pierwszej produkcji。

程序Operacyjny:地区项目运作Województwa warmikovsky - mazurskiego na lata 2014-2020
OśPriorytetowa:我《智慧的Gospodarka Warmii I Mazur》
Działanie:1.2“Innowacyjne firmy”

Poddziałanie1.2.1“dziahalnoovic B+R przedsiagibiorstw”
数字umowy o dofinansowanie:RPWM.01.02.01-28-0020/18-00。
Okres realizacji:2018年1月12日- 2019年12月31日
Wartośćprojektu:2.786.810 96 PLN。
wkwad Funduszy Europejskich:1.447.685 73 PLN。

Krótki opis, cele i efekty projektu:

Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacji produktowej w postaci desktopowego plotera laserowego, który poszerzy listę produktów oferowanych przez Wnioskodawcę oraz rozpocznie dywersyfikację portfolio produktowego Zortrax。Projekt polega na przeprowadzeniu niezbichdnych bada华沙przemysowych i prac rozwojowych oraz pierwszej produkcji,一个takkna przeprowadzeniu dzia华沙promocyjnych i informacyjnych na rzecz upowszechnienia informacji o projekcie。

celm ogólnym projektu jest przygotowanie Zortrax SA do aktywnego udziazu w podnoszeniu potencjauu innowacyjnego przedsizynbiorstw z województwa warmikowko -mazurskiego w obszarach inteligentnych specjalizacji poprzez opracowanie innowacji produktowej。