一个 一个 一个

Opracowanie Desktopowego Plotera Laserowego - PrzeprowadzenieBadańprzemysłowych,prac rozwojowych i pierwszeji produkcji。

程序Operacyjny:区域性计划OperacyjnyWojewództwawarmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020
Ośpriorytetowa:我“ inteligentna goppodarka warmii i mazur”
Działanie:1.2„ Innowacyjne Chirmy”

Poddziałanie:1.2.1„działalnośćB+rprzedsięBiorstw”
numer umowy o dofinansowanie:RPWM.01.02.01-28-0020/18-00。
Okres realizacji:01/12/2018 - 31/12/2019
wartośćProjektu:2.786.810,96 PLN。
wkładforduszy欧洲jskich:1.447.685,73 PLN。

KrótkiOpis,Cele I Efekty Projektu:

przedmiotem projektu jest opracowanie innowacji produktowej w postaci desktopowego plotera laserowego laserowego,któryposzerzylistęproduktówoferowanych przez przez przezwnioskodawcęProjekt polega na przeprowadzeniu niezbędnych badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz pierwszej produkcji, a także na przeprowadzeniu działań promocyjnych i informacyjnych na rzecz upowszechnienia informacji o projekcie.

Celem ogólnym projektu jest przygotowanie Zortrax SA do aktywnego udziału w podnoszeniu potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw z województwa warmińsko-mazurskiego w obszarach inteligentnych specjalizacji poprzez opracowanie innowacji produktowej.